Regulamin Promocji -20% na produkty nieprzecenione

WARUNKI PROMOCJI -20%

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejsze „Warunki Promocji -20%” określają warunki i zasady korzystania z promocji w sklepie internetowym https://sportroom.pl (dalej: „Promocja”).
  2. Organizatorem Promocji jest Sprzedawca.

  3. Definicje:

   1. Sprzedawca: SPORTROOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą ul. Jaracza nr 72A, lok. 10, 90-251 Łódź, NIP 7282390032, REGON 472861618, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX KRS, pod numerem KRS 0000456138.
   2. Klient: Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
   3. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   4. Sklep lub Sklep Internetowy: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sportroom.pl .
   5. Towar lub Produkt: Towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
   6. Umowa: Umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
   7. Zamówienie: Dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.
 2. Warunki
  1. Udział w Promocji jest dobrowolny. Do udziału w Promocji uprawniony jest każdy Klient Sklepu.

  2. W ramach Promocji Klient ma możliwość uzyskania rabatu w wysokości 20% od regularnej ceny Towaru, znajdującego się w ofercie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem punktu 4 - 6 poniżej.

  3. Rabat dotyczy całego Zamówienia i jest naliczany na etapie potwierdzania Zamówienia (wartość Towarów objętych Promocją zostanie zmniejszona o 20% od ceny regularnej).

  4. Promocja nie dotyczy niektórych Towarów, tj.:

   1. bielizny;

   2. produktów outlet

   3. produktów przecenionych

  5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

  6. Promocja nie dotyczy kosztów dostawy i innych kwot.

 3. Postanowienia końcowe
  1. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym.

  2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Promocja obowiązuje od dnia 03.11.2020 do dnia 22.11.2020 włącznie . Datą decydującą o udziale w Promocji jest data zawarcia Umowy.

  4. W zakresie nieuregulowanym w „Warunkach Promocji -20%” zastosowanie ma regulamin sklepu internetowego (https://sportroom.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel