Promocja -10% na drugi produkt

WARUNKI PROMOCJI -10% NA DRUGI PRODUKT

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze „Warunki Promocji -10% na drugi produkt” określają warunki i zasady korzystania z promocji w sklepie internetowym https://sportroom.pl (dalej: „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest Sprzedawca.
 3. Definicje:
  1. Sprzedawca: SPORTROOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą ul. Jaracza nr 72A, lok. 10, 90-251 Łódź, NIP 7282390032, REGON 472861618, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX KRS, pod numerem KRS 0000456138.
  2. Klient: Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  3. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Sklep lub Sklep Internetowy: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sportroom.pl
  5. Towar lub Produkt: Towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
  6. Umowa: Umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
  7. Zamówienie: Dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.

II. Warunki

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny. Do udziału w Promocji uprawniony jest każdy Klient Sklepu.
 2. W ramach Promocji Klient ma możliwość uzyskania rabatu w wysokości 10% od regularnej ceny Towaru w Sklepie w przypadku zakupu produktów, znajdujących się w ofercie Sprzedawcy. Zamówienie może dotyczyć różnych Towarów.
 3. Rabat dotyczy drugiego tańszego Produktu w Zamówieniu – konieczne jest Zamówienie co najmniej 2 sztuk Towaru, aby promocja specjalna została aktywowana na stronie. W przypadku zamówienia nieparzystej ilości Produktów np. 3 specjalny rabat zostanie udzielony na najtańszy Produkt.
 4. Rabat jest naliczany na etapie potwierdzania Zamówienia (wartość Towarów objętych Promocją zostanie zmniejszona o 10% od ceny regularnej).
 5. Sprzedawca wskazuje, że zakup Towarów w ramach Promocji oznacza nabycie Towaru w ramach sprzedaży wiązanej, a możliwość skorzystania z niższej ceny jest uzależniona od zakupu co najmniej 2 sztuk Towaru. Oznacza to, że w przypadku częściowego odstąpienia od Umowy prawo do odstąpienia może być ograniczone do Towaru w cenie regularnej albo Klient może utracić prawo do rabatu. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy nie przysługuje także zwrot kosztów dostawy Towaru z uwagi na fakt, że koszty dostawy zostały określone przez Sprzedawcę ryczałtowo (tj. byłyby takie same niezależnie od tego, czy Umowa obejmowałaby jedną czy dwie sztuki Towaru).
 6. Klient, który zwróci droższy produkt, nie ma prawa do korzystania z tej promocji i zostaje zobowiązany do zakupu tańszego produktu w cenie regularnej obowiązującej w dniu zakupu. Po zwrocie jednego produktu nie spełnia warunków akcji dotyczących zakupu dwóch sztuk.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

III. Postanowienia końcowe

 1. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w Sklepie Internetowym.
 2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 5.11.2021 do 7.11.2021. Datą decydującą o udziale w Promocji jest data zawarcia Umowy.
 4. W zakresie nieuregulowanym w „Warunki Promocji -10% na drugi produkt” zastosowanie ma regulamin sklepu internetowego (https://sportroom.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 15951 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-17
Super szybko i produkt zgodny z zamówieniem
2024-04-16
Sprawnie i szybko!
pixel