Promocja Back to school

Warunki Promocji POWRÓT DO SZKOŁY -15% na wybrany asortyment

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejsze „Warunki Promocji POWRÓT DO SZKOŁY -15% na wybrany asortyment” określają warunki i zasady korzystania z promocji w sklepie internetowym https://sportroom.pl (dalej: „Promocja”).
  2. Organizatorem Promocji jest Sprzedawca.

  3. Definicje:

   1. Sprzedawca: SPORTROOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą ul. Jaracza nr 72A, lok. 10, 90-251 Łódź, NIP 7282390032, REGON 472861618, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX KRS, pod numerem KRS 0000456138.
   2. Klient: Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
   3. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   4. Sklep lub Sklep Internetowy: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sportroom.pl .
   5. Towar lub Produkt: Towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
   6. Umowa: Umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
   7. Zamówienie: Dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.
 2. Warunki
  1. Udział w Promocji jest dobrowolny. Do udziału w Promocji uprawniony jest każdy Klient Sklepu.

  2. W ramach Promocji Klient ma możliwość uzyskania rabatu w wysokości 15% od regularnej ceny Towaru, dotyczy wybranego asortymentu znajdującego się pod linkiem Sprawdź produkty objęte promocją

  3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

  4. Promocja nie dotyczy kosztów dostawy i innych kwot.

 3. Postanowienia końcowe
  1. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym.

  2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3. Promocja obowiązuje od dnia 17.08.2021 do odwołania . Datą decydującą o udziale w Promocji jest data zawarcia Umowy.

  4. W zakresie nieuregulowanym w „Warunki Promocji POWRÓT DO SZKOŁY -15% na wybrany asortyment” zastosowanie ma regulamin sklepu internetowego (https://sportroom.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 17339 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-12
Extra szybko i sprawnie
2024-07-10
Everything perfect! Thanks.
pixel