Polityka prywatności i informacja o plikach cookies

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sportroom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Stefana Jaracza 72A/10, 90-251 Łódź, prowadząca działalność gospodarczą numerem NIP: 7282390032, Regon: 472861618, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456138. Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego.

Jak rozumieć pojęcia wykorzystywane w niniejszej Polityce?

Administrator – Sportroom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis lub Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem sportroom.pl

Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Jak pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

Administrator może pozyskać Państwa dane osobowe także w toku wymiany korespondencji e-mail prowadzonej z pracownikami i przedstawicielami Administratora, zainicjowanej przez Państwa lub przez Administratora. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także w sklepach stacjonarnych Administratora – na skutek złożenia przez Państwa reklamacji, Państwa udziału w programie rabatowym lub promocyjnym

Zakres przetwarzanych Danych Osobowych

Administrator zbiera i przetwarza następujące Dane Osobowe:
- imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; dane adresowe (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), nr rachunku bankowego, numer identyfikacji podatkowej, oznaczenie czasu, adres IP oraz inne Dane Osobowe Klienta wskazane poniżej, gdy przekazanie uzasadnione jest ze względu na cel przetwarzania.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Cel przetwarzania:

Podstawa prawna przetwarzania:

realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie, w tym za pośrednictwem Serwisu i korespondencji e-mail lub pisemnej

art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów, zawieranie i wykonanie umów zawartych przez Administratora, art. 6 ust. 1 lit. a – mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w każdym czasie, ale takie cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody

przyjmowanie, rozpatrywanie i realizacja Państwa reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw

dochodzenie roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie roszczeń wobec klientów lub obrona przed roszczeniami klientów

prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Marketing bezpośredni

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie usprawiedliwionym cele administratora jest promowanie jego działalności oraz produktów oferowanych do sprzedaży

Newsletter, w tym newsletter profilowany

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w każdym czasie, ale takie cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody

Badanie opinii

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie usprawiedliwionym celem jest badanie opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu

Przekazanie danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)

W związku z:
1. świadczeniem przez Bank na rzecz Administratora (Sklepu internetowego) usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

przekazania danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o.

w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).


W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Pozyskiwanie danych w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np.: w celu dokonania sprzedaży lub udzielenia odpowiedzi na pytanie.

Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. Pozyskiwanie danych w formularzach

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową, Administrator żąda podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy, której dotyczy nawiązane połączenie.

Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku, na początku rozmowy przekazywana jest informacja w tym zakresie. Rozmowy są rejestrowane w celu weryfikacji jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię Administratora.

Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:

 • w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii, w przypadku, gdy Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do jej świadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów.

Monitoring wizyjny oraz kontrola wstępu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, Administrator stosuje monitoring wizyjny w lokalach przez siebie zajmowanych, w tym w szczególności w sklepach Administratora.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.

Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 12. W ramach Serwisu stosowane są cookies INIS sp. z o.o. (NIP: 642-31-28-785), właściciela aplikacji Revhunter. Pliki cookies w tym wypadku wykorzystywane są w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika. Reklamy te przesyłane są w formie wiadomości e-mail na adres mailowy Użytkownika, jeśli partnerzy INIS sp. z .o.o. dysponują takim adresem. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do INIS sp. z o.o. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem narzędzia Revhunter dostępne są pod adresem https://revhunter.pl/polityka-prywatnosci Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać ofert dopasowanych do Państwa preferencji, mogą Państwo usunąć pliki cookie za pośrednictwem funkcjonalności przeglądarki internetowej lub kliknąć w następujący link https://app.revhunter.tech/unsubscribe.

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

 • dostawcom usług IT, dostawcom usług teleinformatycznych, kurierskich, pocztowych, płatniczych,
 • dostawcom usług prawnych i doradczych w zakresie dochodzenia roszczeń administratora (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 • dostawcom usług księgowych w zakresie rachunkowości,
 • producentom oferowanych do sprzedaży produktów, konsultantom – gdy jest to konieczne w procesie reklamacji
 • podmiotom, którym zlecamy badanie Państwa opinii i poziomu zadowolenia z naszych usług lub produktów, w tym CUSTOMER SATISFACTION AI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 • spółkom: Quicklive sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Lifestyle Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, A4A Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • ING Bank Śląski S.A. siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice,
 • Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej:

Administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych, więc Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) - przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że zostały wobec Państwa naruszone przepisy o ochronie danych osobowych. Żądania z zakresu przetwarzania Danych Osobowych, informacji o Danych Osobowych lub ich przetwarzania mogą być składane w formie elektronicznej na adres Administratora sklep@sportroom.pl.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Zawarcie umowy sprzedaży z Administratorem jest w pełni dobrowolne, ale administrator jako przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

Czy Państwa dane osobowe są profilowane?

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

W jaki sposób możemy prowadzić nasz marketing?

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe – tylko na podstawie zgody Użytkownika,
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług.

Co to jest Rating Captain?

Rating Captain jest narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych Klientów z świadczonych przez nas usług lub sprzedawanych produktów. Rating Captain w imieniu Administratora poprosi o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom lub usługom recenzji. Dodatkowo narzędzie Rating Captain przetwarza dane dotyczące Państwa aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług, oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizacji. Zawarliśmy z dostawcą Rating Captain stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Państwa dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia Rating Captain. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Rating Captain do przetwarzania Państwa danych poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie „Kontakt".

Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Google+). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Możesz połączyć swoje konto w Serwisie z kontem w portalu społecznościowym. W takim wypadku uzyskujemy dostęp do danych, które udostępnisz nam w portalu społecznościowym. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz w każdym czasie cofnąć (zmieniając ustawienia). Takie cofnięcie zgody na wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które trwało przed cofnięciem zgody.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego i innych ustaw a także prawa Unii Europejskiej w szczególności RODO.

Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 17066 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-23
5 pkt
2024-06-23
Wszystko ok.
pixel