Regulamin karty podarunkowej Giftmall

I. Postanowienia wstępne
1. Niniejsze warunki Promocji pod nazwą: „Karty podarunkowe Gift mall” określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
2. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego pod adresem https://sportroom.pl będącym własnością Sportroom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Stefana Jaracza 72A/10, 90-251 Łódź, prowadząca działalność gospodarczą numerem NIP: 7282390032, Regon: 472861618, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456138. Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego.
3. Po spełnieniu warunków udziału w Promocji Klienci stają się uczestnikami Promocji (dalej również: „Uczestnik Promocji”).
4. Warunki Promocji adresowane są wyłącznie do Klientów będących jednocześnie użytkownikami serwisu GIFT MALL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszkańskiej 3/35.
5.Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Klienta, na zasadach określonych w Warunkach Promocji, z Promocji obejmującej umożliwienie Klientowi wykorzystania elektronicznego bonu, nabytego przez Klienta od Gift mall Poland z siedzibą w Warszawie upoważniającego do nabycia Produktów w Sklepie Internetowym w zamian za przypisane do niego środki pieniężne (dalej również: „Karta podarunkowa Gift mall”).
6. Udział w Promocji jest dobrowolny.
II. Karty podarunkowe Gift mall
1. Aby wziąć udział w Promocji i wykorzystać kartę podarunkową Gift mall jako nasz Klient powinieneś:
a. zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji;
b. nabyć kartę podarunkową na stronie Gift mall;
c. złożyć w okresie ważności Karty podarunkowej Gift mall Zamówienie;
d. wpisać w trakcie składania Zamówienia – na podstronie https://sportroom.pl/code w polu „Numer kodu rabatowego” kod elektroniczny z nabytego przez Ciebie Karty podarunkowej Gift mall oraz kliknąć przycisk „Aktywuj”.
2. Nie będziesz w stanie wykorzystać Karty podarunkowej Gift mall w przypadku, gdy podany przez Ciebie kod elektroniczny nie będzie poprawny.
3. Przypominamy, że:
a. jeśli wartość Twojego Zamówienia jest większa niż wartość Karty podarunkowej Gif tmall, zostanie ona obniżona o wartość Karty Podarunkowej Gift mall, a Ty możesz dopłacić brakującą kwotę z wykorzystaniem dostępnych u Organizatora form płatności. Pamiętaj, że obniżeniu o wartość Karty podarunkowej Gift mall ulegają Ceny Produktów – Karta podarunkowa Gift mall nie obejmuje (nie obniża) np. ewentualnych kosztów dostawy Produktów, które ponosisz zgodnie z Regulaminem.
b. jeśli wartość Twojego Zamówienia jest niższa niż wartość wykorzystanej Karty podarunkowej Gift mall, nie przysługuje Ci prawo do otrzymania reszty w gotówce lub w inny sposób.
4. Podczas jednego Zamówienia możesz zrealizować tylko jedną kartę Gift mall. Pamiętaj, że Karta podarunkowa Gift mall nie łączy się z innymi naszymi promocjami z użyciem kodów rabatowych. Wynika to również z warunków prowadzenia naszych pozostałych promocji – jakiekolwiek kody rabatowe upoważniające do zniżki (np. kod rabatowy związany z zapisaniem się do usługi Newsletter) nie mogą być zatem łączone z Kartą podarunkową Gift mall.
5. Przypominamy, że karta podarunkowa Gift mall ma określoną datę ważności, po której tracą ważność. Pamiętaj, aby wykorzystać Kartę podarunkową Gift mall przed upływem daty ważności (czyli nie później niż w ostatnim dniu daty ważności danej Karty Podarunkowej Gift mall włącznie )
6. Pamiętaj również, że dana karta podarunkowa Gift mall może być wykorzystana tylko raz.
7.Karty podarunkowe Gift mall w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę.
8. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania od Organizatora pieniężnego ekwiwalentu karty podarunkowej Gift mall np. w przypadku, kiedy zostaje uwzględniona złożona przez niego reklamacja Produktu opłaconego kartą podarunkową Gift mall lub kiedy odstępuje od Umowy Sprzedaży Produktu opłaconego Kartą podarunkową Gift mall – Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Uczestnik Promocji.
III. Reklamacje
1. Ponieważ karty podarunkowe Gift mall nabyłeś od GIFT MALL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przypominamy, że wszelkie reklamacje dotyczące samych kart podarunkowych Gift mall (np. wadliwy kod elektroniczny uniemożliwiający jego wykorzystanie etc.) powinieneś zgłosić do GIFT MALL POLAND.
2. Standardowo zaś, jeśli zgłaszasz reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Organizatora, w tym zawartą Umową Sprzedaży, wszelkie reklamacje możesz zgłaszać do Organizatora zgodnie z Regulaminem. Tryb rozpatrywania reklamacji przez Organizatora określa Regulamin.
3. Dla Twojej wygody wszelkie reklamacje dotyczące danych Zamówień/Umów Sprzedaży opłaconych już przy użyciu kart podarunkowych Gift mall, możesz również zgłosić Organizatorowi drogą elektroniczną na dedykowany adres e-mail: sklep@sportroom.pl.
IV. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem URL: www.sportroom.pl/regulamin-kart-podarunkowych-giftmall i wchodzą w życie od dnia 2022-10-25.
2. Niniejsze Warunki Promocji obowiązują przez czas nieokreślony do odwołania.
3. O ile z kontekstu nie wynika wyraźnie nic innego, użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://sportroom.pl/pl/terms.html.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
b. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
d. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
e. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
5. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.
6. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie Internetowym. Do wykorzystania Bonów kart podarunkowych Gift mall, które zgodnie z pkt II ust 5 powyżej zachowują ważność w momencie zmiany Warunków Promocji, stosuje się Warunki Promocji w ich dotychczasowym brzmieniu.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Promocji mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, w szczególności Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne.

Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 15152 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-22
Szybko sprawnie buty idealne
2024-02-21
Naprawdę błyskawicznie, jestem zadowolony
pixel