Regulamin promocji "20 zł za zapis na newsletter"

Regulamin promocji „20 zł za zapis na newsletter”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze warunki promocji pod nazwą: „20 zł za zapis na newsletter”określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora (dalej: „Warunki Promocji”).
 2. Organizatorem promocji „20 zł za zapis na newsletter” (dalej: „Promocja”) jest Sportroom SP z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Stefana Jaracza 72A/10, 90-251 Łódź, prowadząca działalność gospodarczą numerem NIP: 7282390032, Regon: 472861618, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000456138. Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla miasta Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego. (dalej: „Organizator”).
 3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego Sportroom.pl (dalej: „Sklep Internetowy”), dostępnego pod adresem https://sportroom.pl/.
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy otrzymali od Organizatora kod rabatowy – po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej: „Uczestnik”).

Zasady promocji

 1. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które zapisały się do Newslettera Sklepu Internetowego. Organizator w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zapisania się przez Klienta do usługi Newsletter wysyła kod rabatowy na adres mailowy Klienta podany przez Klienta celem zapisania się do Newslettera.
 2. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji bonu rabatowego o wartości 20 zł od aktualnych ceny sprzedaży brutto Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego w czasie trwania Promocji (dalej: „Rabat”).
 3. Promocja nie obejmuje Produktów, których Cena została objęta inną akcją promocyjną, obniżającą Cenę Produktu o wartość większą niż 30 procent ceny katalogowej (regularnej) brutto.
 4. Wartość zakupionych Produktów uprawniająca do wykorzystania Rabatu wynosi minimum 250 zł brutto.
 5. Promocja obowiązuje do odwołania (dalej: „Czas trwania Promocji”), z zastrzeżeniem pkt. 11 poniżej.
 6. Aby wziąć udział w Promocji, należy:
  1. zapisać się na usługę Newsletter, zgodnie z Regulaminem;
  2. zapoznać się i zaakceptować Warunki Promocji;
  3. złożyć w Czasie trwania Promocji Zamówienie o łącznej wartości co najmniej 250 zł brutto z podaniem adresu mailowego, z którego został dokonany zapis na Newsletter;
  4. przed złożeniem Zamówienia – w sekcji Koszyk – wpisać otrzymany przez Uczestnika od Organizatora kod uprawniający do wykorzystania Rabatu oraz nacisnąć przycisk „Kod promocyjny”. Przekazanie przez Uczestnika kodu uprawniającego do wykorzystania Rabatu po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do wykorzystania Rabatu.
 7. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją.
 8. W Czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.
 9. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji Rabat nie podlega wypłacie w gotówce lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
 10. Uczestnik Promocji dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.
 11. Uczestnik Promocji może skorzystać z Rabatu na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji w terminie 1 roku od jego otrzymania.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: sklep@sportroom.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: Sportroom Sp. z o.o. Sp.k. ul. Stefana Jaracza 72A/10, 90-251 Łódź (dalej: „Reklamacje”).
 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
 3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
 4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

Postanowienia końcowe

Niniejsze Warunki Promocji są dostępne pod adresem: https://sportroom.pl/Regulamin-promocji-20-zl-za-zapis-na-newsletter-ccms-pol-100.html i wchodzą w życie od dnia 01.10.2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku:

 1. zmiany przepisów prawa odnośnie zasad regulujących Promocję,
 2. zmiany sposobu przeprowadzania Promocji spowodowanej względami technicznymi,
 3. zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora
 4. zmiany zakresu bądź świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych,
 5. modyfikacji lub wycofania przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację w Sklepie Internetowym.

Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 15951 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-16
Sprawnie i szybko!
2024-04-16
Szybko sprawnie
pixel